Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Koronasmitte - daglig oppdatering

Her finner du informasjon om koronasmitten som gjelder spesielt for Tana kommune (for tall som gjelder antall testede kan Nesseby være inkl). Artikkelen oppdateres når situasjonen oppdateres.

02.04.20 Nytt vedtak om karantene
Se egen nyhetssak

 

02.04.20 Nytt vedtak om karantene
Se egen nyhetssak

30.03.20 om dagen - oppdatert smittesituasjon fra kommuneoverlegen
Siste status var 25.3, det har vært beskjeden testvirksomhet etter dette.  
Antall tester har altså gått betydelig ned, foreløpig er det ikke satt opp noen til testing i dag.
Det ble foretatt 1 test 26.3 og 2 tester 27.3. Til sammen har jeg registrert 82 testede personer hos oss. Noen personer er testet flere ganger, så antall tester er noe høyere.

FYLKESSTATISTIKK
Legger ved statistikk for hele fylket. Her står vi med 92 testede i Tana og Nesseby – Nesseby pasientene blir registrert ved Tana legekontor uansett om testen tas på helsesenteret i Nesseby. Dette tallet er 10 høyere enn i min lokale statistikk. Jeg antar at denne differansen skyldes i hovedsak at vi har måttet teste flere personer på nytt pga usikker test og noen tester ser ut til å ha blitt registrert dobbelt hos UNN.

23 av de testede har bosted Nesseby og 68 bosted Tana. En har bosted i annen kommune.

Det står en positiv prøve på person bosatt i Tana, men dette stemmer ikke.
Det ser ut som vi har en relativt stor testhyppighet i forhold til folketallet, sammenlignet med de fleste andre kommuner.

 

25.03.20 om ettermiddagen - oppdatert om smittesituasjonen mm
Vi har testet 3 stykker i dag, og i går ble det testet 6 stykker. Beboer på Nesseby sykehjem som ble testet 23.3 var negativ. Det er ikke rapportert om noen mistenkte tilfeller.

SAMLET TESTSTATITISTIKK:

Til sammen har vi nå testet 79 personer i Tana og Nesseby.

Det foreligger 67 negative prøvesvar, 1 positivt svar.

 

STATUS TIL DE TO POSITIVE TILFELLENE:

Personen i Nesseby som testet positivt under sykehusinnleggelse er i hjemmeisolasjon til 27.3.  

Tilstanden til personen tilhørende annen kommune er nesten frisk, og er inntil videre i isolasjon i sin fritidsbolig i Nesseby.'

 

Vedtak om søringkarantene er veidereført til 01.04.20. Vedtak om at personer utenfra kommunen ikke kan bruke skuterløypene er opphevet.

 

23.03.20 om ettermidagen - Oppdatert om smittesituasjonen

Vi har testet 3 stykker i dag, inkludert 1 beboer på Nesseby sykehjem. Det er ikke rapportert om noen mistenkte tilfeller.

SAMLET TESTSTATITISTIKK:
Til sammen har vi nå testet 70 personer i Tana og Nesseby (tallet er oppgradert med 1 som ikke var kommet med på forrige statistikk).

Det foreligger 66 negative prøvesvar, 1 person har testet positivt har testet positivt hos oss. I tillegg har en person testet positivt under sykehusinnleggelse.

STATUS TIL DE TO POSITIVE TILFELLENE:
Personen i Nesseby som testet positivt under sykehusinnleggelse, ble skrevet ut til hjem før helgen og er i hjemmeisolasjon.

Personen tilhørende annen kommune er inntil videre i isolasjon i sin fritidsbolig i Nesseby. Han var allerede identifisert som mistenkt tilfelle og har vært i isolasjon siden 18.3. V fikk positivt svar på hans test 21.3. Han er i bedring, og har ikke hatt behov for legetilsyn.

RETNINGSLINJER FOR TESTING:
Det har ikke vært noen endring i retningslinjene de siste dagene, men det er greit å minne om de. Mer utførlig informasjon finnes på https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

Hvem bør testes?
Disse gruppene bør prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:  

  • Har behov for innleggelse.
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon. 
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). 
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

  • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
  • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen.

Forkjølet?
Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.
– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

 

19.03.20 om kvelden - Oppdatert om den faktiske smittesituasjonen i Tana

Vi har testet 10 stykker i dag: 1 er mistenkt tilfelle i isolasjon i Nesseby, 7 helsepersonell med symptomer og 2 av andre årsaker. Det er ikke rapportert om flere mistenkelige tilfeller i dag.

SAMLET TESTSTATITISTIKK:
Til sammen har vi nå testet 50 stykker i perioden 11.3-19.3, hvorav 46 de 3 siste dagene:
Helsepersonell med symptomer på luftveisinfeksjon: 38 (et grovt overslag så utgjør ansatte i helseforetaket og andre ca 30%, de resterende er ansatte i Tana og Nesseby kommune, kanskje en liten overvekt av Nessebytestede i forhold til folketall).

Sårbare grupper (alle beboere på Nesseby sykehjem): 3

Nærkontakt smittet (ikke helsepersonell): 2

Nærkontakt mulig smittet (ikke helsepersonell): 1

Andre inkl. kritiske funksjoner ikke helsepersonell: 6

Det har kommet til sammen 8 negative prøvesvar, inkludert de to kommunalt ansatte helsepersonell med symptomer som hadde direkte kontakt med den smittede pasienten i Nesseby, samt 2 negative prøvesvar på involvert ambulansepersonell.

1 prøvesvar var inkonklusiv og må ev. tas på nytt (helsepersonell med symptom, ingen direkte mistanke om smitte).

 

Hva gjør du hvis du tror du kan være smittet?
Dersom du tror du er smittet, skal du kontakte legesenteret på tlf 45517700, eller, ring legevakt på tlf. 116117. Da vil du få instruksjoner om å møte ved en bestemt inngang på den siden av helsesenteret hvor NAV, DPS og helseavdelingen har inngang. Der vil du bli møtt av helsepersonell som vet hva som gjøres videre. Du skal ikke møte opp på venterommet til legesenteret. Det er selvsagt for å forhindre at andre pasienter og ansatte kan smittes. 
 

13.03.2020 Begrenset adgang til Tana Omsorgssenter
For å beskytte ansatte og pasienter mot det nye koronaviruset, er det besluttet en streng besøksbegrensning på omsorgssenteret. Kun nødvendig besøk skal tillates. Døren holdes derfor låst.

Pårørende eller andre besøkende skal ikke inn dersom:
- Du har luftveissymptomer (hoste, sår hals)
- Du har vært på reise utenfor Norden
- Du har vært i kontakt med noen som har testet positivt på koronaviruset
Det samme gjelder leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal inn her i jobbsammenheng.
Hvis du vurderer deg som nødvendig besøkende, ring på så kommer personalet og åpner døren. Personalet vil vurdere nødvendigheten av besøket.
I så fall følger disse regler:
- Ikke opphold deg i fellesarealer
- Hold deg inne på rommet til den du besøker
- Ivareta god håndhygiene

14.03.2020 Regjeringen innfører utstrakt grensekontroll fra mandag 16.03 kl 08:00
Ingen får reise inn i Norge, og alle vil bli avvist ved grensen. Kun de som har kritisk grunn til å komme til Norge, skal få det. Vi gjør dette for å beskytte oss mot smitte, sier Statsministeren på pressekonferanse. Nordmenn i utlandet skal selvsagt få komme hjem.

13.03.2020 Koronavirus – informasjon fra NAV
Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.​ 

13.03.2020 Begrenset adgang til rådhuset for publikum. 
For å begrense muligheten for spredning av eventuell smitte har kommune valgt å begrense publikumsadgang.
Dørene er derfor låst inn til avdelingene. Hvis du må ha tak i noen, ring og avklar om et personlig møte er nødvendig.

Kommunal telefonliste: https://www.tana.kommune.no/telefonlister.125224.no.html 

13.03.2020 Dagsenter er stengt fra og med 13.3.
Brukere er informert og dagaktivitetstjenestene tilbys individuelt på minimumsnivå, etter individuell behovsvurdering. Aktivitørene hjelper til i hjemmesykepleien ved behov.


13.03.2020 Begrenset tilgang til sykeavdelingen
Fra den 12.03 er inngangsdørene til sykeavdelingen låst døgnet rundt. Kun autorisert personell som helsepersonell, renholdere og vaktmestere som må utføre jobben sin har tilgang til avdelingen. Besøkere bes om å utsette besøket på sykeavdelingen til et senere tidspunkt. Nære pårørende kan ta kontakt med sykeavdelingen, dersom besøket ikke kan utsettes.

12.03.2020 Kommunen stenger alle barnehager og skoler

12.03.2020 Det er erklært krise i Tana kommune.
Kommunens kontinutetsplan er satt i funksjon.


12.03.2020 Kriseledelsen samles kl 15
Kommunens kriseledelse samles kl 15 med bakgrunn i den siste utviklingen. Kommunens kontinuitetsplan er sentralt tema i dette møtet. Senere i ettermiddag samles kommunens ledere for å ivareta viktige funksjoner fremover. Det vil bli drøftet i hvilken grad skoler og barnehager kan holdes åpne for fbarn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Les her om hvilke funksjoner det gjelder.

12.03.2020 Frivilligsentralen
Frivilligsentralen har bestemt å holde Frivilligsentralen i Tana, samt. Bygdekafeene i Sirma, Vestertana/Torhop, Rustefjelbma/Holmfjell, Polmak og Austertana stengt inntil videre pga koronasmitte. Målgruppe kan være ekstra utsatt ved smitte.

12.03.2020 Kommunen har innført reiserestriksjoner for ansatte
Vi har bedt våre ledere være svært strenge med hvilke møter og reiser våre ansatte kan delta i. Det gjøres både for å hindre smitte, og for å sikre kompetanse og kapasitet i organisasjonen. For helsepersonell har vi også bedt våre ledere vurdere om det kan være riktig å utsette ferieavvikling som er planlagt de nærmeste ukene.

 

Hvorfor stenger vi ikke skoler og barnehager?
Vi følger de nasjonale rådene, og rettes oss etter disse. Per i dag har vi ikke påvist smitte for noen tilknyttet skole eller barnehage. Konsekvensene av å stenge skoler er svært store, og vil skape store utfordringer for barna og foreldrene. Det har også vært spørsmål om gym- og bassengtimer for elevene. 

Les mer her om skoler og barnehager.

Kan lag og foreninger drive med sine aktiviteter?
Vi har ikke gitt begrensninger for noen lag eller foreninger. Men vi registrerer at nasjonale organisasjoner og idrettslag har egne retningslinjer, og gir egne råd til sine medlemsklubber. Vi er fornøyde med at de nasjonale organisasjonene gjør slike vurderinger.

Vil kommunen be folk om å ikke reise til andre land?
Vi ber hver enkelt innbygger om å følge de råd som sentrale myndigheter til enhver tid gir. Som grensekommune er det vanskelig å be folk om å ikke dra til Nuorgam for å handle, men det er lett å be om at folk ikke reiser til utsatte land og områder.

Tana kommune som arbeidsgiver vil gjøre en vurdering om ansatte skal la være å reise på møter og kurs, og om ferietidspunkter bør endres. 

Kan bedrifter redusere smittefare?
Det er lett å redusere smittefare, et viktig stikkord er vanlig renhold og hygiene. Renhold av flater som berøres av mange personer daglig er lavterskeltiltak. For eksempel er det lurt å ha spesielt fokus på toaletter, dørhåndtak, trappegelendre, handlevogner, betalingsterminaler osv. 

Hvor finner vi oppdatert informasjon?
De beste rådene gis av sentrale myndigheter. Kommunen følger selvsagt alle pålegg fra myndighetene.
Folkehelseinstituttet er kanskje den viktigste informasjonskilden. 
Helsenorge.no har også like god informasjon.

Vær så snill å lete opp informasjon på disse sidene før du kontakter helsesenteret eller kommunen for mer informasjon.