Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Diehtu ahte girkut Deanus fas rahpasit

Diehtu olbmuide dan birra ahte min girkut fas rahpasit, nationála njoammuneastadanbagadusa olis, beaiváduvvon 05.05.20, man leat ráhkadan Girkoráđđi, bismačoahkkin ja KA ja Mánáid- ja bearašdepartemeanta lea dan dohkkehan Álbmotdearvvašvuođainstituhta njoammuneastadanbagadusa olis.

2020-05-11 Les mer....

Gielddastivra lea lasihan juolludeami NuoraidBargu 2020:i koronakriissa geažil

NuoraidBargu 2020

Doaibma mii gielddas lea leamaš olu jagiid, das lea vuosttažettiin ulbmil oažžut nuorra deatnulaččaid geassebargguide ja čatnat oktavuođa bargoeallimiin Deanus.

Deanus leat ollu nuorat geat ohcet geassebarggu ja koronakriissa oktavuođas lea oahpahandoarjja lasihuvvon kr. 3.500,- rájes kr. 8.500,- rádjái juohke ásahuvvon bargosaji nammii.

2020-04-28 Les mer...

Mearrádus lea fámus 23.04.2020 rájes.

Báikkálaš karantenamearrádusat lea heaittihuvvon

2020-04-24 Les mer....

Deanu doavtterguovddáža dieđut

Deanu doavtterguovddáža doaibma boahtá ain guhkit áigái leat rievdaduvvon koronapandemiija geažil. Mii leat šaddan dahkat stuorát rievdadusaid das movt bálvalit álbmoga, sihke vai eastadit njoammuma, muhto maiddái eastadit ahte stuora oasit kontuvrras biddjojit erremii jus dávda muhtumii njoammu. Daningo mis lea dušše okta doavtterguovddáš gielddas, de leat mii liige hearkkit dakkár dilis, ja mii leat ferten heivehit doaibmabijuid dán ektui.

2020-04-20 Les mer....