Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Koronavaksine 2021 - Påmelding og informasjon

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine må registrere seg i vaksinekø.

2021-03-03 Les mer...

Bivirkning og effektvirkning av Covid-19 vaksine

I disse dager er det mange som får sin første eller andre dose av Covid-19 vaksine. Mange har spørsmål om bivirkninger og hva man kan forvente av immunreaksjoner etter en vaksine. Det er på flere arenaer meldt om ulike bivirkninger av Covid-19 vaksinene, særskilt hos yngre.  Dette skaper en unødig skepsis til vaksinering.

2021-03-02 Les mer...

Lettelser i reglene for pendling over grensa mellom arbeidsted og bosted

I dag kunngjorde regjeringen informasjon om lettelser i de strenge reglene for pendling over grensa mellom arbeidssted og bosted. 

2021-02-26 Les mer....

Det er lite tilgang til vaksiner

Informasjon om vaksinering i Tana kommune

Prioriteringsgruppe 4, (aldersgruppe 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp) starter ikke fra uke 10 slik som varslet tidligere på grunn av lavere tilgang på vaksiner.

Vaksinering foregår  onsdager og torsdager i kantina ved Flerbrukshallen. 

2021-02-24 Les mer....

Status for vaksinering i Tana kommune

Tana kommune er i full gang med vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjene. Vi er i store trekk ferdig med vaksinering på sykehjem og omsorgsboliger, samt med vaksinering av innbyggere over 85 år. Nå har vi startet med vaksinering av hjemmeboende over 75 år. Per dags dato har totalt 119 personer fått vaksine. 21 personer har også fått vaksine nr.2 

2021-02-09 Les mer

Frivillige til vaksinasjonssenteret

Det er behov for Frivillige som f.eks. kan ta imot de som skal vaksinere seg, vise dem rett sted, registrering og andre vertsoppgaver

Har du mulighet å hjelpe?

Aldersgruppe: For alle

2021-02-09 https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#hvem-faar-koronavaksine

Nord-Finland blir rødt område natt til mandag 8. februar

Nord Finland blir rød natt til mandag den 8. februar. Det betyr at det blir krav om testing av grensependlere hver 7.dag.
 
2021-02-06 Les mer

koronavaksinering - endring i prioriteringsrekkefølgen fra og med 04.02.21

FHI ( Folkehelseinstituttet ) har endret prioriteringsrekkefølgen i vaksinering mot koronaviruset. Endringen gjelder i prioriteringsgruppe 4, innbyggere mellom 64-74 år. I sammen med denne gruppen skal også personer mellom 18 og 64 med sykdommer/ tilstanden med høy risiko for alvorlig sykdosmsforløp få tilbud om vaksine. 

Fra uke 6 begynner kommunen å vaksinere prioriteringsgruppe 3, innbyggere i alder 75 - 84  år. 

2021-02-04 Les mer

Koronavaksinering er i gang i Tana kommune

I uke 5, 01.- 05.02.  fortsetter vaksinering av  innbyggere i prioriteringsgruppe 2, alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

2021-02-01 https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#hvem-faar-koronavaksine

Flerbrukshallen og svømmebassenget åpnes

Tana kommune i samråd med kommunelegen har bestemt at det er forsvarlig å åpne flerbrukshallen og svømmebassenget for ordinær bruk i forbindelse med trening og folkebad.

2021-02-01 Les mer...