Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunalt næringsfond 2020

Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.

2020-07-10 Les mer...

Informasjon til turister og andre innreisende for å unngå smittespredning av koronavirus

Ferietiden har startet og det er svært viktig å unngå smittespredning av koronavirus. Følg de generelle smittevernråd med avstand og renslighet for å stoppe smitten. Isoler og få testet deg om du er syk. 

2020-07-07 Les mer...

Info om besøk på Tana Omsorgsboliger

Pasienter og brukere som bor i Tana omsorgsboliger kan på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus (SARS-CoV-2). For å beskytte sårbare pasienter/beboere mot smitte, er det nødvendig å forholde seg til visse forhåndsregler.

Det følger av forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, samt helsepersonelloven § 4, at alle helse- og omsorgtjenester som tilbys skal være forsvarlige. Dette gjelder også tilretteleggingen og gjennomføringen av tjenestene.

Derfor er døra fortsatt låst, men når du ringer på kommer personalet og slipper deg inn. Du oppfordres til å gjøre deg kjent med følgende informasjon før du går inn:

 • Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket. Hånddesinfeksjonsdispensere er tilgjengelig på flere plasser på omsorgsboliger.
 • Gjennomfør helst besøket utendørs eller på beboerens eget rom
 • Det er ikke ønskelig at du oppholder deg på fellesarealer
 • Hold minimum en meters avstand til alle andre enn den du besøker
 • Forsøk også å holde minimum en meters avstand til den du besøker
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt
 • Du har lov til å ha med gaver, blomster og lignende
 • Hvis du har med deg mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke felleskjøkken på omsorgsboliger
 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter at du har vært på besøk, må du si fra om dette til personalet i omsorgsboliger slik at du bidrar til effektiv smittesporing

NB! Dersom du skal besøke en beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette

 

Med vennlig hilsen

Tana hjemmetjenester

2020-05-29 Les mer

Rutiner for besøk ved Botjenesten fom. 28.05.2020

Info til besøkende:

Pasienter og brukere som bor ved Botjenesten kan på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus (SARS-CoV-2). For å beskytte sårbare pasienter/beboere mot smitte, er det nødvendig å forholde seg til visse forhåndsregler.

Det følger av forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, samt helsepersonelloven § 4, at alle helse- og omsorgtjenester som tilbys skal være forsvarlige. Dette gjelder også tilretteleggingen og gjennomføringen av tjenestene.

 • Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket. Hånddesinfeksjonsdispensere er tilgjengelig på flere plasser på omsorgsboliger.
 • Gjennomfør helst besøket utendørs eller på beboerens eget rom
 • Det er ikke ønskelig at du oppholder deg på fellesarealer
 • Hold minimum en meters avstand til alle andre enn den du besøker
 • Forsøk også å holde minimum en meters avstand til den du besøker
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt
 • Du har lov til å ha med gaver, blomster og lignende
 • Hvis du har med deg mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke felleskjøkken på omsorgsboliger
 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter at du har vært på besøk, må du si fra om dette til personalet i omsorgsboliger slik at du bidrar til effektiv smittesporing

NB! Dersom du skal besøke en beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette

 

Med vennlig hilsen

Botjenesten

2020-05-29 Les mer

Informasjon om reåpning av kirker i Tana

Informasjon til publikum i forbindelse med reåpning av våre kirker, i henhold til nasjonal Smittevernveileder av 05.05.20,  utarbeidet av Kirkerådet, bispemøtet og KA og godkjent av Barne - og familiedepartementet og er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning.

2020-05-08 Les mer....

Kommunestyret har økt bevillingen til Ungjobb for 2020 som følge av Koronakrisen

UngJobb 2020

Tiltaket som kommunen har hatt i mange år, går i hovedsak ut på å få unge tanaværinger ut i sommerjobb og knytte kontakt med arbeidslivet i Tana.

Det er mange ungdommer som søker om sommerjobb i Tana og i forbindelse med Koronakrisen er opplæringstilskuddet økt fra kr 3.500,- til kr 8.500,- pr. etablert arbeidsplass.

2020-04-28 Les mer...

Vedtaket gjelder fra 23.04.2020.

Lokale karantenebestemmelser opphevet

2020-04-23 Les mer....