Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Koordinator for lindrende omsorg og demens

Kjenner du noen som glemmer?

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

- glemmer nylige hendelser

- gjentar historier

- er forvirret om tid og sted

- har problemer med å gjenkjenne folk

- glemmer innlærte ferdigheter

- har fått forsterkede personlighetstrekk

- har fått svekket dømmekraft

- har problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig?

- Utelukke andre sykdommer som har

demensliknende symptomer

- Vurdering av medisiner

- Legge til rette hjemmesituasjonen for personen

med demens og pårørende

- Sette i gang tiltak til riktig tid

Koordinator for lindrende omsorg og demens kan tilby:

- Samtale med pasient og pårørende i en

kartleggings- og utredningssamtale

- Kartlegging av behov for hjelp

- Hjelpemidler som støtter hukommelse,

og bidrar til økt sikkerhet

- Oppfølging av pasient og pårørende

- Initiativ til å starte individuell plan

- Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvem kan ta kontakt med oss?

- Enkeltpersoner, pårørende og venner

kan ta uforpliktet kontakt

- Helsepersonell i kommunen

- Fastleger

  

Kontaktinformasjon

Telefon: 455 17 739

Kontortid tirsdag og onsdag  07:30-15:30

E-post: siri.arnsteinsdatter@tana.kommune.no

Adresse: Ringveien 45, Tana bru, 9845 Tana