Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Konsulent/saksbehandler ved Utviklingsavdelingen, 2. gangs utlysning

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

ID 836 - KONSULENT/SAKSBEHANDLER VED UTVIKLINGSAVDELINGEN

For å ivareta tjenesteproduksjonen er det ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune ledig fast 100 % stilling som konsulent.

Utviklingsavdelingen består av 16 medarbeidere som arbeider med forvaltning, planlegging og utvikling innen områdene: areal, byggesak, kart- og oppmåling, næring og landbruk, naturbruk, miljøvern, kultur, kulturskole, samisk teater og fritidsklubb for ungdom. Avdelingen utfører også tjenester for andre kommuner. Det legges vekt på å rekruttere kvalifiserte medarbeidere med arbeidsvilje, samarbeidsevner og serviceinnstilling.

Oppgaver:

  • Saksbehandling, veiledning og rådgivning etter diverse lovverk, hovedsakelig plan- og bygningsloven (byggesak og deling), eiendomsskatteloven, forurensingsloven og matrikkelloven.
  • Veiledning og rådgivning overfor foretak og tiltakshavere

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på høgskolenivå og praksis i forhold til oppgaver
  • Saksbehandlerkompetanse og erfaring fra kundebehandling
  • God kunnskap om og interesse for bruk av IKT og GIS
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne og utpregede samarbeidsevner.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vurdert og vektlagt under ansettelsesprosessen. Under ellers like vilkår vil søkere som også behersker samisk bli foretrukket.

Avlønning etter individuell avtale.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Stillingssøknaden må formidles elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må det fylles inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser skal oppgis i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstituert avdelingsleder Terese Nyborg, tlf. 464 00 261 eller e-post: terese.nyborg@tana.kommune.no

Her kan du søke på stillingen

På grunn av at adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist:  13.10.2019