Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Konsulent i vikariat i 100 % stilling ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vi har klare mål, og konkrete strategier som vi vil oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Trygghet for deg og dine kollegaer er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Støtte fra spesialfunksjoner innen alle arbeidsfelt, kombinert med glede og erfaring hos dine kolleger gir deg trygghet i en variert arbeidsdag.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Ved Tana hjemmetjenester er det ledig vikariat som konsulent ID 887. Vikariatet er ledig for perioden 1.10.20 – 30.9.21.

Stillingen er underlagt hjemmetjenester med virksomhetsleder som nærmeste overordnede.

Utdanning og kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis sykepleier, men andre med relevant helsefaglig høyskoleutdanning og erfaring kan tas med i betraktning.
 • Det legges vekt til erfaring fra personal- og økonomiforvaltning
 • Søker bør ha gode datakunnskaper og ha kjennskap til Profil og PLO-meldingssystem.
 • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte ledelsen i oppgaver innen personal-, fag- og økonomi i hjemmetjenester og andre virksomheter innen helse og omsorg.
 • Andre konsulentoppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Strukturert og fleksibel.
 • Være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Godt humør og positiv innstilling.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for selvutvikling
 • Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode betingelser, herunder gunstig pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst full ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist er 04.10.20.