Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", 13.-14. november 2018

Prosjektet «Joddu – samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget» inviterer til konferanse om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget, høsten 2018

 Konferansen avholdes på Scandic Hotel i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018.

Gjennom konferansen inviterer vi aktører innen fiskeforvaltning, forskere, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen til samhandling omkring tanalaksen og laksefiskets framtid. Konferansen vil belyse kulturen rundt laksefisket, tanalaksens økologi, - bestandsstatus og forvaltning. Vi har invitert foredragsholdere med ulik bakgrunn til de tre ulike sesjonene:

Sesjon 1: Laksefisket i Tanavassdraget – betydning for samisk kultur og samfunnsliv

Sesjon 2: Kunnskapsstatus om Tanalaksen

Sesjon 3: Lakseforvaltningen i Tanavassdraget

Dag 2 av konferansen avsluttes med en paneldebatt hvor framtiden for laksen og laksefisket i Tanavassdraget drøftes.

Det endelige programmet for konferansen blir lagt ut i august.

Konferansen er tospråklig (norsk og samisk). Påmelding gjøres via denne linken: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5167&externalId=2025

 Påmeldingsfrist: 25.10.2018.

 

Spørsmål om konferansen rettes til:

Anne F. Smeland (prosjektleder) på e-post (anne.smeland@tana.kommune.no) eller mobil (+ 47 46400264).