Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kompetanseavdelingen

Kunnskapens hus

Kompetanseavdelingen består av tjenesteområdene pedagogisk- psykologisk tjeneste, flyktningetjenesten, voksenopplæringen og studiesenteret. Avdelingen har sin virksomhet lokalisert i Kunnskapens hus. Barneverntjenesten og Frivilligsentralen har kontorer i samme bygg.

Besøksadresse: Rådhusveien 31

Postadresse: Rådhusveien 24, 9845 Tana

Telefon: 464 00 370

Mail: kompetanseavdelingen@tana.kommune.no 

Kontaktinfo ansatte: se Kommunal telefonliste

Leder: Jakob Lanto, tlf. 464 00 360, mail: jl@tana.kommune.no