Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Tana kommune - for velgere

Print

TIDLIG FORHÅNDSSTEMMING INNENRIKS

Velgere som ikke har anledning til å avgi sin stemme innenfor det ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen(e), kan avgi en såkalt tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli - 9. august 2019. Mottak av tidlig-forhåndsstemming vil være på Tana rådhus. Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Det gjøres oppmerksom på at det store deler av tidligstemmeperioden ikke vil være partisedler med kandidater tilgjengelig. Det betyr at man kun kan stemme på parti/gruppe og det er ikke mulig å gi personstemme eller slengerstemme. Når kommunen mottar de offisielle stemmesedler vil disse settes ut stemmeavlukket.

Dersom du velger å avgi tidlig-forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hvilken som helst kommunen du ønsker. Forhåndsstemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.


 

ORDINÆR FORHÅNDSSTEMMING INNENRIKS

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. I og med at 10. august faller på en lørdag vil det i Tana kommune bli forhåndsstemming først fra mandag 12. august.
Stemmelokale: 
Sted: Tana Rådhus, Rådhusveien 24
Rom: Møterom1, 1.etg.
Åpningstid: mandag - fredag i perioden, kl. 09:00 - 15:00 

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hvilken som helst kommunen i Norge. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Husk å forhåndsstemme i tide! For Tana kommune er det to-dagers forsendelsestid både til og fra kommunen. Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.


 

FORHÅNDSSTEMMING PÅ HELSE- OG OMSORGSINSTITUSJONER OG STEMME HJEMME

Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner vil foregå siste uke før selve valgdagen (uke 36) på følgende steder:
- D
istriktpsykiatrisk senter DPS, mandag 2. sept. kl. 10:00 - 11:00
- Tana Omsorgssenter, mandag 2. sept. kl. 11:30 - 12:30
- Botjenesten, tirsdag 3. sept. kl. 10:00 - 11:00
- Gamle Flerbrukssenter, tirsdag 3. sept. kl. 11:30 - 12:30
- Tana helsesenter (sykestua), onsdag 4. sept. kl. 10:00 - 11:00
- Omsorgsboligene Maskevarre, onsdag 4. sept. kl. 11:30 - 12:30

STEMME HJEMME
Dersom du på grunn av sykdom og/eller uførhet ikke kan komme til et forhåndsstemmeted eller til et valglokale på valgdagen, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme eller der du oppholder deg. Da vil valgmedarbeidere fra kommunen komme hjem til deg slik at du får forhåndsstemme. Hjemmestemming avsluttes fredag 6. sept.

Frist for å søke om å stemme hjemme er 3. september. Ta kontakt på telefon 46400200 / 46400305 eller send en e-post til postmottak@tana.kommune.no  


 

FORHÅNDSSTEMMING UTENRIKS

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli 2019. På Jan Mayen og Svalbard kan du forhåndsstemme til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsetter en annen frist. På øvrige utenrriksstasjoner er siste frist for å forhåndsstemme 30. august 2019.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.


 

VALGTING - STEMMING PÅ VALGDAGEN

Valgting i Tana kommune gjennomføres søndag 8. september og mandag 9. september 2019. På valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019, og du kan avgi stemme i hvilken som helst av de seks valglokalene i kommunen.

Sirma
Sirma grendehus, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Polmak/Båteng
Organisasjonenes hus/Servviid dàllu, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Tanabru 
Tana Miljøbygg, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 20:00

Austertana
Austertana samfunnshus, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Boftsa
Boftsa oppvekstsentersøndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 20:00

Polmak/Alleknjarg
Tana Museum, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00