Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Tana kommune - for velgere

Print

TIDLIG FORHÅNDSSTEMMING INNENRIKS

Velgere som ikke har anledning til å avgi sin stemme innenfor det ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan avgi en såkalt tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli - 9. august 2019. Mottak av tidlig-forhåndsstemming vil være på Tana rådhus mandag-fredag kl. 09.00 til 15.00 

Det gjøres oppmersksom på at det ikke vil være godkjente valglister tilgjengelig. Det betyr at man kun kan stemme på parti/gruppe og det er heller ikke mulig å gi personstemme eller slengerstemme. Stemmeseddelen skal ikke legges direkte i urnen, men i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten legges sammen med valgkortet (vi skrives ut valgkort dersom du ikke har fått dette tilsendt i posten) i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten legges i urna. Stemmegivningen behandles på en slik måte at kravet til hemmelig valg er ivaretatt.

Dersom du velger å avgi tidlig forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.


 

ORDINÆR FORHÅNDSSTEMMING INNENRIKS

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. Tid og sted vil bli kunngjort når tiden for forhåndsstemming nærmer seg.

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen i Norge du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Husk å forhåndsstemme i tide! For Tana kommune er det to-dagers forsendelsestid både til og fra kommunen. Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.


 

FORHÅNDSSTEMMING PÅ INSTITUSJONER OG AMBULERENDE STEMMING

Forhåndsstemming på institusjoner vil foregå siste uke før selve valgdagen. Sted og tidspunkt for kommer vi tilbake til når det nærmer seg.

Derom du på grunn av sykdom og/eller uførhet ikke kan komme deg til et fårhåndsstemmeted eller til et valglokale på valgdagen, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme eller der du oppholder deg. Ambulerede stemming avsluttes fredag 6. sept. Ta kontakt med kommunen så vil valgmedarbeidere komme hjem til deg slik at du får forhåndsstemme. 


 

FORHÅNDSSTEMMING UTENENRIKS

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli 2019. På Jan Mayen og Svalbard kan du forhåndsstemme til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsetter en annen frist. På øvrige utenrriksstasjoner er siste frist for å forhåndsstemme 30. august 2019.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.


 

VALGTING - STEMMING PÅ VALGDAGEN

Valgting i Tana kommune gjennomføres søndag 8. september og mandag 9. september 2019. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019, og du kan på valgdagene avgi stemme i hvilken som helst av de seks valglokalene i kommunen.

Sirma
Sirma grendehus, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Polmak/Båteng
Organisasjonenes hus/Servviid dàllu, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Tanabru 
Tana miljøbygg, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 20:00

Austertana
Austertana samfunnshus, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00

Boftsa
Boftsa oppvekstsenter, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 20:00

Polmak/Alleknjarg
Tana Museum, søndag 17:00 - 20:00 og mandag 10:00 - 18:00