Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2035 - en statusoppdatering

Utviklingsavdelingen vil legge fram en statusoppdatering for formannskapet, 24.02.2022, hvor man vil gå gjennom innsigelsene fra Statsforvalteren

Plankart kommuneplanens arealdel - 1:125000

20.09.2019 mottok Tana kommune samordnede uttalelser fra regionale statsetater, fra daværende Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Brevet innehold en rekke innsigelser til arealformålene med konsekvensutredning (KU) og til planbestemmelsene.

Etterfulgt av en periode med utskiftninger av planleggere i Tana kommune, ble arealplanen liggende på vent.

Nå er arbeidet med å få ferdigstilt kommuneplanens arealdel gjenopptatt og det vil bli lagt fram en sak til formannskapet i møte 24.02.2022, hvor dagens planleggere vil gi en statusoppdatering og gå gjennom innkomne innsigelser med løsningsforslag.

Sakspapirer til formannskapsmøtet finner du her:
https://prod01.elementscloud.no/publikum/943505527/DmbMeeting/154