Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunen trenger støttekontakter

Tana kommune trenger deg som har lyst til å bidra til å gi andre mennesker en meningsfylt fritid. I tillegg til å være lønnet, er jobben som støttekontakt også både givende og meningsfull. En støttekontakt skal bidra til å gi brukere med behov for bistand en aktiv fritid. Dette gjøres gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Hvem kan bli støttekontakter?

Alle som ønsker å støtte og hjelpe andre til en meningsfylt fritid kan bli støttekontakt, men det er viktig at du har et positivt menneskesyn og har evnen til å samarbeide. Alder, kjønn og interesser

bestemmer hvem du blir støttekontakt for. Oppdraget kan variere fra noen timer i uken til flere dager i måneden. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner av formell karakter, men du/dere må ha overskudd og interesse for medmenneske

Lønn: kr. 145,- per time. Legitimerte utgifter dekkes etter satser. Utvidet politiattest kreves. I tillegg får du påfyll av gode opplevelser, menneskekunnskap og nyttig lærdom du tar med deg senere!

Nysgjerrig på å høre mer? Kan du tenke deg å bli støttekontakt? Ring eller send e-post til en av oss; leder for hjelpetjenesten i Tana, Silvana Roska, fagansvarlig Jakob Lanto, eller

Ann-Magritt Børresen, konsulent i tjenesten for funksjonshemmede

Telefon: 46400370 E-post : Silvana.Ingeborg.Roska@tana.kommune.no

Telefon:  46400360 E-post: jakob.lanto@tana.kommune.no

Telefon 46400382 E:post: ann-magritt.boerresen@tana.kommune.no