Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunen søker møtefullmektige til Forliksrådet 2021-2024

Du kan melde din interesse for å være møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2021-2024.
E-post: postmottak@tana.kommune.no
SMS: til 46400305  

Frist 25. september.
(valget skal gjennomføres av kommunestyre i møte 15. oktober 2020)

Møtefullmektige i forliksrådet 
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Tana skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

Mer om det å være møtefullmektig