Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunen har fått tildelt kr. 1 500 000,- i startlån for videretildeling

Kommunen kan i hovedtrekk gi lån til oppføring, kjøp og utbedring av bolig samt generell refinansiering av husstandens samlede lån.

For nærmere info kontakt Øysten Dervola, mobil 46400231 / e-post oysten.dervola@tana.kommune.no

Les mer på Husbankens hjemmeside.

Startlånsordningen har ingen søknadsfrist. Lånemidlene tildeles ut fortløpende etter at godkjente søknader er innvilget.