Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplanen for klima og energi er vedtatt.

Kommunestyret i Tana vedtok den 11.11.2010 en ny kommunedelplan for klima og energi.

Planen har som mål å stabilisere klimagassutslippene på nivå med Kyoto forpliktelsene, innen år 2020. Energiforbruket i bygninger skal stabiliseres på 1990-nivå.
Kommunen har satt som mål å redusere energiforbruket i egne bygg med 11 % innen 2015.

Målsettingen skal nås gjennom tiltak innen transport, avfall, landbruk og innen energieffektivisering i bygg.

Alle aktører i Tana oppfordres med dette til å delta i klimadugnaden!

For å laste ned plandokumentet i sin helhet, se nedenfor.