Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune – høring av planprogram

Tana kommune er blitt nasjonal pilotkommune for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med en slik Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune starter nå opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemeldinger og innspill til arbeidet er mandag 16.januar 2017.

Kommunedelplanen for naturmangfoldet vil bli tema på bygdemøtene som arrangeres som ledd i arbeidet med en ny arealdel for Tana kommune.

Målet med delplanen for naturmangfoldet er:

  1. Å få en samlet oversikt og planmessig framstilling av naturmangfoldet av nasjonal, regional og lokal verdi i Tana.

  2. Å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden og gi en større grad av lokal forankring.

  3. Å skape forutsigbarhet for eiere, utbyggere og den offentlige forvaltningen.

  4. Å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs.

På koplingen nedenfor er planprogrammet som beskriver hvordan arbeidet med delplanen skal gjennomføres. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.

Tilbakemeldinger og innspill til arbeidet formidles til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen mandag 16.januar 2017. Saksbehandler Lars Smeland kan også kontaktes på tlf. 464 00 268.