Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 - 2012

Tana kommune har sendt ut kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012 til høring i henhold til plan- og bygningslov.

De som har fått planen tilsendt er idrettslag, bygdelag og andre som blir berørt av utbygging av anlegg eller opparbeiding av områder for idrett og friluftsliv.

 
Planarbeidet er samkjørt med Miljø- og kulturkomiteens møte 02.desember 2008, som skal behandle høringsuttalelser og planen i sin helhet. Planen med høringsuttalelser skal til kommunestyret for endelig behandling i desember møtet.
 
Vi ber at deres uttalelse sendes til Tana kommune, utviklingsavdelingen, 9845 Tana innen 20.november 2008.