Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunalt trepartssamarbeid i Tana kommune

Prosjekt for å skape tillit og fruktbart samarbeid mellom politikere, kommunal ledelse og tillitsvalgte.

Formannskapet har tidligere besluttet at det skal igangsettes et prosjekt om trepartssamarbeid i Tana kommune.

Trepartssamarbeid.png

Formålet er å jobbe for en samarbeidskultur der alle ressurser i kommunen blir tatt i bruk til det beste for innbyggerne. Det kommunale trepartssamarbeidet går ut på at politikere, kommunal ledelse og ansatte og tillitsvalgte jobber systematisk sammen med organisasjonsutvikling, eksempelvis med heltidskultur, sykefravær, kompetanseutvikling og rekruttering.

Dette prosjektet må sees i sammenheng med at det Tana kommune skal igangsette et større og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid som vil ta for seg hele organisasjonen. Kommunalt trepartssamarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte vil bidra til å styrke utviklingsprosessene og fremme gode prosjektresultater.

I det planlagte trepartsprosjektet vil Fagforbundet bidrar med rådgivere fra Fagforbundets omstillingsenhet og gi prosessveiledning uten kostnader for Tana kommune.

Fagforbundets omstillingsenhet Unni Bjerregaard Moe og Torstein Amdal og kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren.png

Unni Bjerregaard Moe, Omstillingsenheten Fagforbundet, Kommunedirektør Inger Eline Fjellgren, Torstein Amdal, Omstillingsenheten Fagforbundet (Stabfoto)


I dag torsdag 24.02.2022 har Administrasjonsutvalget hatt et oppstartsseminar hvor politikere, administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært til stede. Opplegget for dagen var å diskutere utfordringene Tana kommune står overfor, herunder manglende tillit i og til organisasjonen, utfordrende kommuneøkonomi og manglende arenaer for å snakke sammen.  Desto viktigere var det å diskutere hvordan vi skal jobbe fremover, felles retning og mål. Videre ble det diskutert roller og forventninger.

Det vil i det videre settes ned en styringsgruppe for prosjektet som vil nedfelle fokusområder, mål og tiltak på overordnet nivå. På virksomhetsnivå skal det opprettes utviklingsgrupper hvor verneombud, plasstillitsvalgt og verneombud deltar.

Samarbeid lønner seg.png