Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunalt næringsfond 2020

Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.

Tana kommune har fått tildelt kr 2,15 million kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020. I beløpet er 1,7 millioner av midlene tildelt fra fylkeskommunen som del av krisepakke som følge av covid 19-utbruddet. 

Søknader om støtte fra næringsfondet skal sendes via  www.regionalforvaltning.no

Hovedutvalg for utmark og næring (HUN) behandler næringsfondssaker 

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt næringsfond

Sápmi Næringshage vår førstelinjetjeneste for næringsutvikling