Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunalsjef for oppvekst ID 841, 2. gangs utlysning

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Brenner du for et godt oppvekstmiljø for barn og unge? Vi ser etter en leder med solid skolefaglig bakgrunn kombinert med kompetanse i ledelse og utviklingsarbeid.

Hovedoppgaven for kommunalsjefen for oppvekst er oppfølging, samordning og utvikling av skolene og barnehagene, samt rollen som kommunens pedagogiske rådgiver. Vi ønsker fokus på faglige resultater i skolen. Økonomistyring, tilsyn og saksbehandling er også viktige oppgaver. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og kommunalsjefen vil representere rådmannen i politiske utvalg.

Krav til deg som søker:

 • Pedagogisk utdanning.
 • Flerårig erfaring som rektor eller inspektør.
 • Erfaring med økonomistyring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker at du:

 • er utviklingsorientert
 • arbeider selvstendig, målrettet og systematisk
 • har utstrakte samarbeidsevner
 • har høy tilstedeværelse
 • har kjennskap til samisk språk og kultur

Rett kandidat kan vurderes som rådmannens faste stedfortreder.

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
 • God pensjonsordning.
 • Tilsetting og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og tariffer.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

For mer informasjon om stillingen kan rådmann Jørn Aslaksen kontaktes på telefon 46400202 eller epost ja@tana.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 1. mars 2020.