Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal planstrategi for Tana kommune 2020-2023 er vedtatt

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal bli prioritert.

Kommunestyret vedtok 10.12.2020 planstrategien for Tana kommune 2020-2023.

Den vedtatte planstrategien, samt saksfremlegg og vedtak finner du nedenfor.