Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kjære tanaværinger!

Også 2021 skulle vise seg å bli et krevende og annerledes år. Koronasituasjonen har påvirket livene våre. Leirskredet i Steinvika gjorde hverdagen og kommunikasjonene mer komplisert i to måneder mellom april og juni. Ettervirkningene av den grove økonomiske utroskapen som ble avdekket mot Tana kommune sist høst har utfordret folkevalgte og mange av de kommuneansatte både faglig og personlig. At laksefisket ble stengt både i elva og i fjorden bidro heller ikke til sinnets munterhet.

Likevel har 2021 vært et år med nye framskritt for Tana. Det bygges nye boliger, bedrifter etablerer seg og det fødes flere barn. Fylkeskommunen gjør tunge investeringer i oppgraderingen av fylkesvei 98 (vestover) og skal i gang også med fylkesvei 890. I sommer ble det dessuten lagt mye ny asfalt på fylkesveiene i kommunen.

Vi kan dessuten feire at Tine Tana består, at Nasjonalt villakssenter ble offisielt åpnet, at det skal bygges nytt hotell i Tana bru og at kommunen har tildelt nye areal til nye etableringer i Torhop havn for å sikre mottak av hvitfisk.

Av de sakene som kanskje ikke når fram i avisenes overskrifter nevner jeg at nye lekeapparater ved Tanabru skole og Deanu sámeskuvla er kommet på plass. Kommunen har tatt inn flere lærlinger. Lekkasjeutbedringer av vannledningsnettet i Austertana pågår. Nytt vanninntak på Langnes er på plass med stor forbedring av vannkvalitet og leveringssikkerhet. Skiippagurraveien og fartsdumper i Tana bru utbedret; det samme er Tanabru renseanlegg. Utskifting av veilys til LED pågår.

Takk til alle tanaværinger for at dere har valgt å bo akkurat her og bidrar til fellesskapet vårt. Takk til alle dere som bruker fritida på frivillig innsats for lokalsamfunnet. Takk til næringslivet vårt for pågangsmot – og gratulerer med en fin utvikling midt i pandemien!

Jeg vil også takke kommunestyret for et godt samarbeid. Og ikke minst rette en stor takk til kommunens ansatte som strekker seg langt og har hatt betydelig merarbeid som følge av pandemi og annen krisehåndtering gjennom halvannet år.

Ingen vet hva framtida bringer, men dette er iallfall ting vi kan glede oss til i 2022:

  • At den nye barnehagen i Tanabru skal åpne, med en avdeling mer enn det vi har i dag (og plass til å utvide ytterligere hvis det blir behov)
  • At reguleringsplanen for småbåthavna i Austertana blir vedtatt, og at selve utbyggingen kan begynne
  • At utbyggingen av helsesenteret med nye demensplasser og akuttmottak står ferdig

Jeg håper dere alle vil være med og legge grunnlaget for et godt nytt år ved å følge smittevernreglene og ta første, andre eller (hvis du er over 45 år) tredje dose av vaksinen. Det kan man gjøre fra mandag til onsdag i romjula mellom kl 1200 og 1730 ved å stikke innom i flerbrukshallen.

God jul og godt nyttår!

 

Ordfører Helga Pedersen