Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kjære Tanaværinger!

2020 ble helt annerledes enn jeg forestilte meg på forhånd. På privaten starta jeg året med rundvask av kjøkkenet etter at en gjenglemt termos full av kakao eksploderte. Jeg skal ikke påstå at resten av året fortsatte på samme måten, men noe som kjennetegner dette året er at kommunen og resten av samfunnet har brukt mye krefter på å håndtere uventede hendelser. Koronaen, utredningen av Tine-strukturen, banknedleggelsen, sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett med Øst-Finnmark tingrett og den grove økonomisk utroskapen mot kommunen som ble avdekket på slutten av året er alle eksempler på det. For mange har dette året bydd på store prøvelser.

DSC01657

Samtidig kan vi glede oss over at livet i Tana går ufortrødent videre, og at 2020 også har bragt oss gode ting.
Nye Tana bru er åpnet og lyser nå i kapp med den nye julebelysninga som næringsliv og frivillighet har satt opp. Det bygges nye boliger og det fødes flere barn. Bedrifter etablerer seg jevnt og trutt i kommunen vår og det nasjonale villakssenteret er på plass med sin første ansatte. Til neste år skal vi jobbe videre med reiselivsstrategi og utvikling av Joddu-prosjektet. Men det aller første større prosjektet kommunen begynner med i 2021 er vaksinering mot korona. Det er det første steget mot en mer normal hverdag for oss alle.

Inntil da er det viktig at alle fortsetter å følge smittevernreglene. Heldigvis har Tana så langt sluppet unna koronasmitte. Det er veldig bra, og nå gjelder det å holde helt til mål! Derfor må dette bli en jul uten større sosiale sammenkomster, med hyppig håndvask og lav terskel for å teste seg. Følg med på kommunens hjemmesider for informasjon om smittevern.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, og alt det beste for et nytt år!

Med hilsen Helga Pedersen, stolt ordfører i Tana 😊