Skoler i Tana

Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Katrine Trane Nilsen

Kathrine

Mun lean Katrine Trane Nilsen, duodjeoahpaheaddji sámegillii kulturskuvllas.

Mánnán lávejin mun álu buđaldit juoidá. Čuohpadit, bárgidit, duddjot, liibmet gođđit jna. In beassan oahppat sámedujiid ovdal go ledjen ollesolmmoš go eai lean sámeduodjefálaldagat go mun ledjen mánná. Lean ollesolmmožin váldán fágareivve náhkkeduojis, dan maŋŋá duodjeoahpaheaddjeoahppu Oslos ja vel lohkkan sámegiela Guovdageainnus.  Lean bargan skuvllas máŋga jáge, ja dál háliidan oahpahit sámeduoje mánáide sámegillii.

Mun falan Dipmaduodji sámegillii 1-4 ceahkkái kulturskuvllas.

Dáppe beasat oahpásnuvvat iešguđet árbevirolaš ávdnasiiguin ja bargovugiin. Oahpahus lea sámegillii ja dan oktavuođas beasat maiddai oahppat árbevirolaš duodjedoahpagiid. Čáhket viđas mu jovkui nu ahte doama fal dieđihit ovdal dieđihanáigemeari jos háliidat searvat. Duddjot lea somá!

Jeg er Katrine Trane Nilsen, samiskspråklig duodjilærer på kulturskolen.

Jeg pleide allerede som barn gjøre forskjellige ting. Klippe, flette, gjøre håndarbeid, lime, strikke osv. Jeg fikk ikke mulighet til å lære duodji før i voksen alder fordi det ikke var noen duodjitilbud da jeg var barn. Jeg har i voksen alder tatt fagbrev i skinnhåndarbeid, etter håndverkslærerutdanning i Oslo og studert samisk i Kautokeino. Jeg har jobbet på skolen i mange år, og nå vil jeg lære duodji til barn på samisk.

Jeg tilbyr mykhåndverk på samisk for 1-4 trinn på kulturskolen.

Her kan du bli kjent med forskjellige tradisjonelle materialer og arbeidsmetoder. Opplæringen er på samisk og i den forbindelse blir du kjent med tradisjonell duodji-terminologi. Til opplæringen er det plass til fem i gruppen så vær rask med å melde deg på før tidsfristen hvis du du vil delta. Å gjøre håndverk er morsomt!