Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kartløsning Tana

Her får du fram kartinformasjon innen Tana kommune. Du kan velge mellom visning av grunnkart, arealplaner og flyfoto, og det er mulig å søke ut fra adresse, stedsnavn og gårds- og bruksnummer.
Her er link til 
Kartløsning Tana

Les mer...

Digitale kartdata for Tana kommune

Nå er det mulig å bestille digitale kartdata fra Tana kommune til utarbeiding av kart og planer i forbindelse med søknader og reguleringer.

Les mer
arealkart

Gode kartressurser på nett

Vi har laget en liten oversikt over noen gode kartressurser som finnes på nett.

2020-07-22 Les mer...

Se eiendom

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Klikk her for Se eiendom

2015-07-03 Les mer...

Se Plan

Se plan er Kartverkets kartløsning med oversikt over kommunale arealplaner. Klikk her for Se Plan

2015-07-03 Les mer...

Se stedsnavn

Se stedsnavn er Kartverkets nettløsning for innsyn i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Her kan du søke på alle stedsnavn i Norge og få informasjon om blant annet skrivemåte og navnevedtak.
Klikk her  på Se stedsnavn

2015-07-03 Les mer...

Gårdskart på internett

Gårdskart på internett - en nettløsning med kart over arealressurser med arealtall for valgt landbrukseiendom.
Klikk her for Gårdskart på internett

2015-07-03 Les mer...

SeNorge

Dette er en åpen portal på Internett, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge - og mye mer.

Døgnkart finnes fra 1957 frem til i dag, og disse er basert på observert og interpolert temperatur og nedbør. I tillegg finnes det kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser. Flere titalls tema rommer til sammen flere hundre tusen kart. Det er også mulig å vise og laste ned tidsserier fra kart og fra observasjonsstasjoner til NVE og met.no.

De fire hovedtemaene i seNorge er:
  • Snø: Snøkart for Norge. Se kart bl.a. over snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen.
  • Vann: Vannkart for Norge. Se kart bl.a. over vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting.
  • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.
  • Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for bl.a. nedbør, temperatur, snø, og avrenning.

Tjenesten er nyttig for bl.a. håndtering av trusler fra flom, tørke, energimangel, skred og klimaendringer - og til glede for friluftsliv og næringsliv.

Gå til SeNorge her

2016-11-11 Les mer.....

Vegvesen - Vis vei

Statens vegvesen vn oversikt over veiforhold. Klikk her for å  komme til Vegvesen - vis vei

2016-11-11 Les mer.....

Norgeskart

Norgeskart.no er Kartverkets frie digitale norgeskart med data fra en rekke av våre datasett. Bruk det som oversiktskart, eller zoom inn på ditt turområde på land eller til havs.
Klikk her for Norgeskart

2015-07-03 Les mer...