Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kan du tenke deg å bli verge i Tana kommune

Den 1.7.13 nedlegges de kommunale overformynderiene i Finnmark, og Fylkesmannen overtar alle oppgaver og ansvar. Etter dette har vi behov for nye verger.

En verge ivaretar den vergetrengendes interesser, ved å forvalte og disponere økonomien, eller for eksempel ved å sørge for at personen blir hørt når det gjelder andre personlige forhold.

Arbeidet som verge vil bli godtgjort etter faste satser. Unntak er nærstående (ektefeller/ samboere, foreldre, barn) som kun har rett til godtgjøring hvis særlige grunner taler for det.

Vi vil være tilgjengelige og gi våre verger opplæring og oppfølging etter behov.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller send oss en e-post ved å klikke her.

 

Kontaktinformasjon for ansatte på vergemålsseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark:

seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss – fmfiakdn@fylkesmannen.no – 78 95 03 03

rådgiver Katrine Erlandsen – fmfikaer@fylkesmannen.no – 78 95 03 28

rådgiver Anne Liv Lidtveit – fmfialli@fylkesmannen.no – 78 95 03 17

rådgiver Bodil Johansen Kostamo (fra 1. juli)

E-post: postmottak@fmfi.no                                               Telefonnummer: 78 95 03 00

Nettside (FMFI): http://fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-og-omsorg/Vergemal/

Nettside vergemål (SRF), her får du vite mer om vergeoppdraget: http://www.vergemal.no/