Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Jordmortjenesten vil nå gå tilbake til tilnærmet normal drift

Jordmortjenesten vil nå gå tilbake til tilnærmet normal drift, men med stort fokus på smitteverntiltak som å holde avstand, hyppige håndvask, ha gode rutiner på renhold. Ingen må møte uten avtale og ingen må møte til avtaler dersom de er forkjølet eller syk, selv med milde symptomer.

Vi skal inntil videre begrense vår kontakt så fremt det lar seg gjøre, og derfor skal f.eks bare en forelder møte med barnet og søsken skal ikke være med.  Den gravide møter alene, evt. ta kontakt med jordmor på forhånd dersom det er forhold som tilsier noe annet.  

Det vil inntil videre ikke bli gjennomført hjemmebesøk  eller gruppe konsultasjoner.

Timebestilling til jordmor kan gjøres som tidligere på tlf 40440600. Jordmor kan for øvrig kontaktes på 40440569 på dagtid.

Pga redusert stilling vil man ikke alltid få svar, og man kan da ringe legekontoret tlf 40440600 på dagtid eventuelt legevaktstelefonen 116 117 dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp.