Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Invitasjon til orienteringsmøte: Reketrål på Tana- og Porsangerfjorden

Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet har som mål å komme i gang med fiskeforsøk etter reker i Porsanger- og Tanafjorden. Intensjonen med
prøvefisket er kunnskapsinnhenting før en vurderer åpning av disse fjordene for kommersielt fiske etter reker med trål.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet kommer til Finnmark for å orientere fiskere og andre interesserte i Tana- og Porsangerregionen om prosjektet. De planlegger tre likelydende møter i Indre-Billefjord, Tana og Berlevåg.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet inviterer til oreinteringsmøte i Tana:

Tirsdag 10. april 2018, kl. 18:00 - 21:00, kommunstyresalen på Tana rådhus

Tema på møte:

  • Innledning
  • Orientering om kystrekefisket
  • Havressursloven
  • Om teineforsøkene som er gjennomført i Porsangerfjorden
  • Om reketrålprosjektet, kunnskapsinnhenting og fiskeforsøk.
  • Spørsmål fra salen