Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyresalen i Tana den 14.mai kl. 11.00 – 16.00.

Invitasjon til høringskonferanse om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Norsk-Finsk vannregion

Finnmark fylkeskommune i samarbeid med sektormyndigheter inviterer til regional høringskonferanse om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Norsk-Finsk vannregion. Målgruppen for konferansen er kommuner, lag og foreninger og andre interesserte. Konferansen er åpen for alle.

Hovedpunkter i konferanseprogrammet:

  • Planprogram (Fylkeskommunen)
  • Miljøtilstand og utfordringer (Fylkesmannen)
  • Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Mattilsynet)
  • Vannkraft (NVE)
  • Prosessen på vannområdenivå (Tana vannområde)
  • Innspill, spørsmål og diskusjon

Lenke til detaljert program for konferansen

Høring av planprogram og hovedutfordringer

Arbeidet etter vannforskriften er nå i planperiode 2016-2021. Gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022-2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer i perioden 1.april – 30.juni 2019. For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill fra alle.

Høringsdokumenter for Norsk-Finsk vannregion finner dere her.

Tid, sted og påmelding

Høringskonferansen for Norsk-Finsk vannregion arrangeres i kommunestyresalen i Tana den 14.mai kl. 11.00 – 16.00.

Konferansen er åpen for alle, men det er allikevel ønskelig at påmelding sendes til e-post mikkel.slaaen.kvernstuen@ffk.no innen 7.mai 2019.