Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Inntil to faste lærerstillinger ved Boftsa skole, 2.gangs utlysning

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Boftsa skole er en del av Boftsa oppvekstsenter som også rommer barnehage og SFO.

Skolen er fådelt med 1.-7.trinns elever. Det er 36 elever på skolen, og 6 faste lærerstillinger.

Fra 1. august har Boftsa skole inntil to faste stillinger som lærer.

Skolen har behov for allmennlærer som kan undervise i matematikk, naturfag, kroppsøving, samfunnsfag, norsk, samisk og engelsk på mellomtrinnet og småtrinnet. Lærere med samisk og engelsk vil bli foretrukket.

Skolen har også behov for lærer med spesialpedagogikk.

Kvalifikasjoner:

  • Allmennlærer.
  • Kvalifisert til å undervise på 1. – 7. trinn.

Personlige egenskaper:

  • Har elevens læring i fokus.
  • Skape gode relasjoner til elever, foresatte, samarbeidspartnere og kolleger.
  • Høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vektlegges.

Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Marit Linda Johnsen, tlf. 455 17 761, e-post: marit.linda.johnsen@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 31.5.20.