Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innstramming i innreiseregler fra 19.3.2021

Fra midnatt natt til 19. mars trådte nye regler for hvem som må på karantenehotell i kraft. Hovedregelen er at tilreisende til Norge (også de som er bosatt i Norge) plikter å gjennomføre deler av eller hele karantenetiden på karantenehotell. De som har vært på unødvendig fritidsreise må selv betale for dette oppholdet.

Informasjon hotline for oppføring, testing og karantene:

Covod - 19 vaksine
Enkelte grupper er unntatt fra denne plikten.  De som ved innreise kan dokumentere at de er bosatt og Norge og at reisen var nødvendig. Disse kan oppholde seg i egen bolig i karantenetiden.
Med nødvendig reise menes arbeidsreiser og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn.  Det kan være f.eks. samvær med mindreårige barn, eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående og reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling.  Dette må dokumenteres ved innreise.
Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng. 
Alle personer, også norske statsborgere, som reiser til Norge fra et land eller område med karanteneplikt skal fylle ut skjema for innreiseregistrering før innreise til Norge. Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
Skjemaet fylles ut elektronisk:  https://reg.entrynorway.no/
Innreisende vil bli kontaktet på SMS med informasjon om test- og karantene­bestemmelsene
Med nødvendig reise menes arbeidsreiser og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn.  Det kan være f.eks. samvær med mindreårige barn, eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående og reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling.  Dette må dokumenteres ved innreise.
Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng. 
Vaksinert helsepersonell, som ikke er fast bosatt i Norge, kan få unntak fra karantene i arbeidstiden i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden.  Det stilles krav om at det må ha gått minst tre uker etter første vaksinedose.  Det kreves PCR-test tatt 3. og 7. døgn etter siste smitteeksponering.  Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper.   Det forutsettes at det iverksettes spesielle tiltak for å hindre smitte. Helsepersonellet skal bruke munnbind, være nøye med å holde avstand og overholde de generelle smittevernreglene. Når det gjelder unntak for vaksinert helsepersonell står det på regjeringen.no at det er en regel ment å fange opp helsepersonell som pendler fra utlandet til Norge som kritiske samfunnsfunksjoner, og det er ikke ment å virke slik at vaksinert helsepersonell som er fast bosatt i Norge skal kunne reise til utlandet med unntak fra karantenehotell.
Alle personer, også norske statsborgere, som reiser til Norge fra et land eller område med karanteneplikt skal fylle ut skjema for innreiseregistrering før innreise til Norge. Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
Skjemaet fylles ut elektronisk:  https://reg.entrynorway.no/
Innreisende vil bli kontaktet på SMS med informasjon om test- og karantene­bestemmelsene
Plikt til å bli testet
Obligatorisk testing er innført ved grensen. I Tana er teststasjon for innreisende for tiden i Helsesenter ved sykeavdeling.  Kontakttelefon: 455 177 23.Hvis du har vært i et land eller område de siste 14 dagene som krever karantene, må du ta en Covid-19-test ved ankomst til Norge. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Alle personer som har vært i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil, må gjennomgå en PCR-test ved den norske grensen (raske Covid-19-tester kan ikke brukes).
Personer som nekter å bli testet uten rimelig grunn, kan forlate landet frivillig eller kan bli bøtelagt.