Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sametingsvalget 2021

Innmelding i sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Frist for innmelding: Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Dersom du står innført i Sametingets valgmanntallet trenger 
du ikke å registrere deg på nytt. 

Innmelding via internett