Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Frist 30. juni 2019

Innmelding i Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men hvis du registrerer deg innen 30. juni 2019, så er du med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode, 2021-2025.

Trykk på denne linken dersom du ønsker å melde inn i Sametingets valgmanntall: Innmelding i valgmanntallet 

Østre valgkrets består av kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og GamvikHvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg (altså i år).

Ved forrige sametingsvalg i 2017 fikk Østre valgkrets et mandat mindre enn ved valget i 2013, fra 6 til 5 mandater. Det skilte kun 18 innføringer mellom Østre og Nordre valgkrets (som gikk fra 5 til 6 mandater). Ved sist oppdatering av valgmanntallet i 2017 er det Østre valgkrets som har fått færrest innføringen i forhold til de andre valgkretsene. 

Mer om informasjon om sametingsvalget