Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innbyggerinitiativ

Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ. Nettportalen gjør det mulig for innbyggere i Deanu gielda - Tana kommune å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Innbyggerinitiativ er omtalt i §39a i kommuneloven. Gjennom nettportalen kan innbyggerne foreslå saker i Deanu gielda - Tana kommune og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall (2% av befolkningen) underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagsstilleren har samlet inn tilstrekkelig antall underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

 

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker med denne portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes muligheter til å komme fram med saker i kommunen som de mener kommunen bør ta tak i.
 
Nettportalens nettside foreligger på adressen https://minsak.no/deatnu-tana, og har en veiledning og brosjyre som også kan leses.