Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon til innbyggere om tjenester innen helse og omsorg under Covid 19 pandemien

Legestasjonen

 • Viderefører besøkskontroll. Kun pasienter som har time får komme inn.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende kan bli bedt om å vente ute i egen bil, og om å ta på seg munnbind før de kommer inn på legesenteret.
 • Besøkende med symptomer bes holde seg hjemme og ta kontakt via telefon
  • Folk med symptomer skal kontakte kommunens koronatelefon 400 05 014 for å avtale testing snarest mulig. Denne telefonen er betjent hverdager fra 09 -11.
  • Det anbefales at den som har symptomer som kan forårsakes av koronasmitte er i hjemmekarantene inntil man har blitt testet og det foreligger negativ prøvesvar
  •  Ved akutt forverring av symptomer skal legevakten kontaktes på ordinær måte, det vil si på dagtid på telefon 455 17 700 og etter kontortid 116 117.

Hjemmetjenesten

 • Besøkskontroll videreføres. Alle besøkende registreres i besøksprotokoll. Besøkende som har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet  eller som har luftveissymptomer bes om å ikke gjennomføre besøk. Besøk skal foregå i beboers egen leilighet og ikke på fellesareal. Vi anmoder om at besøk begrenses.
 • Hoveddører holdes låst. Besøkende benytter dørtelefon ved avtalt ankomst.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende  anmodes å bruke munnbind ved besøket i avdelingen.
 • Dersom du mottar tjenester av hjemmetjenesten og er i karantene eller isolasjon, ber vi om at du snarest melder dette til hjemmetjenesten slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes ved besøk.

Sykeavdelingen

 • Streng besøkskontroll, men ikke besøksforbud, videreføres. Besøkende skal registreres i besøksprotokoll og besøk skal gjennomføres på pasientrom. Det anmodes om at kun nærmeste pårørende kommer på besøk. Besøkende som har vært i nærkontakt med bekreftet smittet eller som har luftveissymptomer bes om å ikke gjennomføre besøk.
 • Hoveddører holdes låst. Besøkende benytter dørtelefon ved avtalt ankomst.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende  anmodes å bruke munnbind ved besøket i avdelingen.

 

Generell informasjon til befolkningen

 • Trenger du å dra på besøk til noen nå? Viktigst er å holde god avstand – helst 2 meter – til andre og begrense tiden man er i tett kontakt  med andre til under 15 minutter. Særlig oppmerksomhet der mennesker er tette på hverandre, i butikker, på serveringssteder osv.
 • Tana kommune minner alle om viktigheten av å ivareta basale smittevernregler som å holde avstand og ivareta god håndhygiene. Har du symptomer bes du holde deg hjemme og ta kontakt med Legestasjonen for å avtale testing.
 • Særlig for helsepersonell: Helsepersonell bes på generelt grunnlag særlig om å utvise forsiktighet på sin fritid i sosial omgang med andre.

 

Link til folkehelseinstituttet - klikk her for nyttig informasjon

 

Med vennlig hilsen

 

Anu Nilsen

Kommunalsjef for helse og omsorg

Tlf. 464 00 203