Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

INFORMASJON TIL ALLE FORELDRE

Det foregår en farlig lek på ettermiddags-/kveldstid rundt Tanabru skole hvor barn/ungdom klatrer opp på taket av bygningen.

Stigen opp til taket er sikret slik at dette ikke skal være mulig men det blir klatret på yttersida av sikringa og på den måten kommer de seg opp på taket.

Dette er risikofylt og svært farlig, det er lett å miste taket og gli og det kan få katastrofale følger. Det blir satt i verk ekstra sikringstiltak men det viser seg at vi ikke klarer

å sikre oss hundre prosent. Oppfordrer alle foreldre til å ta dette opp med sine barn slik at vi unngår en større ulykke.