Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Det er lite tilgang til vaksiner

Informasjon om vaksinering i Tana kommune

Prioriteringsgruppe 4, (aldersgruppe 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp) starter ikke fra uke 10 slik som varslet tidligere på grunn av lavere tilgang på vaksiner.

Vaksinering foregår  onsdager og torsdager i kantina ved Flerbrukshallen. 

Covod - 19 vaksine

Tilsammen har 213 personer fått vaksine.  71 personer har fått begge vaksinedoser.

Kommunen er ferdig med vaksinering av personer over 85 år.

Vaksinering av personer i alderen 75-84 år pågår.  Dette tar lengre tid enn tidligere antatt på grunn av mindre tilgang på vaksiner.  Alle i denne gruppen vil bli innkalt til vaksinering.  De vil bli oppringt når kommunen har fått tilgang på vaksiner. Kommunen mottar hovedsakelig  vaksiner kun  for 2.dose i uker 8 og 9. Det er meldt inn kun 6 vaksinedoser i begge uker utenom de som skal vaksineres andre gang. 

Kommunen er også i gang med å vaksinere helsepersonell. Fra uke 9  brukes kun vaksine Astra Zeneca  til å vaksinere helsepersonell, dette ifølge nasjonale retningslinjer. 

Til alle andre grupper etter aldersgruppe 75-84 år tilrettelegges det for digitalt system for bestilling av vaksinering.  Det legges ut egen informasjon om dette senere. 

Prioriteringsgruppe 4, (aldersgruppe 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp) starter ikke fra uke 10 slik som varslet tidligere på grunn av lavere tilgang på vaksiner.

På Folkehelseinstituttets hjemmeside finnes det oppdatert informasjon om koronavaksinering og prioriteringsrekkefølgen. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Sykepleier Elle Aikio er ansvarlig for koordinering av vaksinering i kommunen. Mariann Lindi bidrar planlegging og gjennomføring av vaksineringen.  Vaksineringen foregår på kantina i Flerbrukshallen.

Det er viktig at de som får tilbud / time til vaksine møter opp til avtalt tid og bør ikke komme for tidlig. Det er strengt smittevernregime og det er ikke rom til mange «som venter» i vaksineringslokalet.  Det er ønskelig at det ikke følger mange ledsagere med en som skal vaksineres. 

Det er også viktig å vite at etter vaksinen skal du observeres 30 minutter ved vaksinestasjonen for mulige bivirkninger av vaksinen.  Det er til enhver tid helsepersonell til stede for observasjon etter vaksinering.  

Massevaksinering

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer mye fra uke til uke. For tiden sendes det lite vaksiner til Tana, hovedsakelig mottar vi kun vaksiner til dem som skal vaksineres andre gang. 

Det planlegges etter hvert vaksinering i større ukentlig volum, men dette er avhengig av større tilgang til vaksiner. Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å tilby vaksiner også i bygdene, så kalte bygdevaksinedager.