Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om skuterløypene i Tana

Kommunen opplever at informasjonsbehovet for våre skuterløyper i Tana er svært stort for tiden og får gjentatte forespørsler rundt tema.

Ønsker derfor å informere om status på løypene.

Snødybde i Tanabru i Januar 2021
Tanabru Januar 2021

Kommunen opplever et stort behov fra befolkningen om informasjon angående hvorfor det ennå er så mange stengte skuterløyper.

Etter en særdeles snøfattig vinter hittil, opplevde vi endelig å få litt større mengder snø tidlig i forrige uke. Denne snøen var imidlertid veldig lett og kjøreforholdene ikke så gode. Snømengden varierer også stort innad i Tana. 

Der det er mulig å stikke jobber bygdelagene og foreningene kommunen har avtaler med, med å få stikket løypene.

I områdene for løype 1 til 8, mellom Levajok, Sirma, Båteng og Ifjordfjellet er det i tillegg mye rein da beiteforholdene har vært svært gode og reinen derfor har stått i ro. Pga lett snø og sukkersnø er det lett å grave seg ned til beitet. Det samme gjelder for løype 14 i Alleknjarg. 

Kommunen har dialog med reindriften og løype 14 vil være mulig å åpne til helgen. For løypene 1 til 8 ser det ut til at dette kan ta noe lengere tid.