Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om Sametingvalget 2013

Print

Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Valgordningen til Sametinget er basert på prinsippene om forholdsvalg i flermannskretser. Forholdsvalg betyr at representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valgene.

På Sametingets hjemmeside finner du som velger mer informasjon om Sametingsvalget 2013

På kommunal- og regionaldepartementes side kan en også finne informasjon om Sametingsvalget 2013