Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om karantene og isolasjon.


 • Husk god hånd- og hostehygiene.  

 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.


2020-12-18-karantenehus

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til utlandet. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i 10 døgn.

 • Registreringsplikt for innreisende til Norge: Alle som skal passere grensen til Norge fra områder med karanteneplikt ("røde land/områder"), også norske statsborgere, skal fylle ut et reiseregistreringsskjema før ankomst til landet. 
 • Krav om negativ test før ankomst til Norge: Personer som kommer til Norge fra områder med karanteneplikt må fremvise attest på negativ covid-19-test tatt i løpet av 72 timer før innreise. Kravet gjelder ikke de som bor i Utsjok, Nuorgam og som jobber i Tana, eller de som pendler andre vei.
 • Alle som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, også norske statsborgere har plikt til å teste seg. Testen bør tas så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. De som ankommer og skal oppholde seg i Tana kommune kan testes ved legesenterets teststasjon, men de må ringe 40005014 for å bestille test. Fra fredag kl 16 til søndag kveld kl 22 utføres testingen av Tana sykestue, man ringer da 45517723 for å teste seg, men vi gjør oppmerksom på at det kun er de som kan bekrefte at de har passert grensen som kan benytte seg av dette tilbudet.

For mer inforasjon, og kart over røde områder, trykk på linken under

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

For informasjon på flere språk, trykk på linken under

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/

Karantene eller Isolasjon

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet.

Som hovedregel varer karantenen i 10 døgn. Det er anbefalt at du tester deg i karantenetiden, men et negativt testsvar vil ikke forkorte din karantene.  

Personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Testen må da tas ved dag 1 og dag 7 og det er ikke lov å bruke hurtigtest til dette.

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Med unntak av innreisekarantene.
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, bør teste seg. 
 • Merk at det er innført egne bestemmelser for testing, karantene og unntak fra karantene for reisende fra Storbritannia. 
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk. 
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. 
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport. 
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger. 
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer. 

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. 

Dette gjelder når du er i hjemmeisolering:

 • Du skal, om mulig, holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor sammen. Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Hvis du må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du (som er hjemme isolert) oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset.