Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om Helseavdelingen og Kompetanseavdelingen

Tana kommune gjort noen organisatoriske endringer. Hjelpetjenestens oppgaver er fordelt mellom Helseavdelingen og den nye Kompetanseavdelingen.

Helseavdelingen

Helseavdelingen har fått ny leder i Per Ivar Stranden. Han er administrativ leder av avdelingen, mens det medisinfaglige ansvaret ligger hos kommuneoverlegen, Kjell Magne Johnsen.

Fra hjelpetjenesten er oppgaver/tjenester knytet til fagfeltene psykiatri, rus, samt konsulent for funksjonshemmede flyttet over og vil nå tilhøre Helseavdelingens fagområde. De vil ha samme kontorer som før.

De ansatte på helseavdelingen har fått nye telefonnr., men telefonnr. til Legestasjonen er de samme.

Telefonnr. er:

Helseavdelingen

 

464 00

340

Helseavdelingen

 

464 00

341

Virksomhetsleder

Per Ivar Stranden

464 00

343

Kommunepsykolog

Andrew Sak

464 00

344

Psyk.helsetj

Riitta Tautra

464 00

345

Psyk.helsetj

Gunn Ulvenes Sundal

464 00

346

Psyk.helsetj

Tone Gunvor Nilsen

464 00

347

Psyk.helsetj

Anita Henriksen

464 00

348

Psyk.helsetj

Silja Halonen Lanto

464 00

349

Kons. Funksjonshemmede

Ann Magritt Børresen

 

Kompetanseavdelingen

Kompetanseavdelingen har vært i drift en liten stund og ledes av Jakob Lanto. I Kompetanseavdelingen er følgende tjenester/oppgaver samlet:

PP-tjenesten, voksenopplæringen, tilflyttertjenesten og studiesenteret. Leder og PP-tjenesten er pr. i dag lokalisert i 2. et på Tanatorget, mens voksenopplæringen, tilflyttertjenesten og studiesenteret er lokalisert på Kunnskapens hus.

Vi vil i løpet av sommeren starte utvidelse av Kunnskapens hus, slik at i løpet av 2019 så vil hele Kompetanseavdelingen + barnevernstjenesten ha tilhold Kunnskapens hus.

 I forbindelse med omleggingen så vil de ansatte på Kompetanseavdelingen få nye telefonnr fra 03.04.18:

Kompetanseavdelingen

 

464 00

370

Kompetanseavd

 

464 00

360

Virksomhetsleder

Jakob Lanto

464 00

361

PPT konsulent

Siw Pleym

464 00

362

PPT konsulent

Jaana Länsman Eriksen

464 00

363

Pedagog

Bjørn Kajander

464 00

364

Pedagog

Kristin Rajala

464 00

365

Pedagog

Åslaug Storbakk

464 00

366

Tilflytterkonsulent

Lise Marianne Johansen

464 00

367

Miljøterapeut

Tom Elllingsen

464 00

371

Studiesenteret

Linda Basma