Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om distribusjon av jodtabletter med mer

Kommunen har jodtabletter i beredskap for utdeling til barn og unge under 18 år, gravide og ammende i tilfelle atomulykke.
Det kommer en del spørsmål angående jodtabletter til kommunen og her finner man mer informasjon

Myndighetene har bestemt at kommunene skal ha jodtabletter i beredskap til utdeling for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler om tablettene skal benyttes.

Kommunelegen informerer om at Tana kommune har et tilstrekkelig lager av jodtabletter som for tiden oppbevares på helsesenteret ved Tana bru. Vi jobber også med mulige løsninger for utlevering av jodtabletter flere steder i kommunen. Oppdateringer i planen for utlevering av jodtabletter vil bli publisert på hjemmesiden til kommunen.

Kommunen deler ikke ut tabletter til å ha i beredskap i hjemmene. Dette er anbefalt at man skaffer seg gjennom kjøp på apotek. Jodtabletter kan man kjøpe uten resept fra apoteket (for tiden er det leveringsproblemer).


Tablettene skal kunne målgruppene innen 12 timer etter at varsel er gitt av myndighetene.

Målgruppe er barn under 18 år, gravide og ammende. (Kommunen har nok tabletter tilgjengelig til målgruppe)

Bakgrunn

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor ber Helsedirektoratet landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Du kan lese mer om jodtabletter ved ulykker her: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter