Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon fra Tana legesenter

Driften av Tana legesenter vil fortsatt være endret i lang tid framover grunn av koronapandemien. Vi har vært nødt til å gjøre betydelige endringer i hvordan vi betjener befolkningen, både for å forebygge smitte, men også for å hindre at store deler av kontoret blir satt i karantene dersom noen blir smittet. Siden vi kun har et legesenter i kommunen er vi ekstra sårbare i en slik situasjon, og vi har vært nødt å tilpasse tiltakene i forhold til dette.

Som sagt forventes dette å bli en langvarig situasjon, det vil si i flere måneder framover. Kapasiteten i forhold til legetimer og laboratorieundersøkelser er noe redusert, og det må påregnes lengre ventetid for en del undersøkelser framover. Det er imidlertid veldig viktig at alle som trenger helsehjelp tar kontakt med oss, og alle som trenger det vil få tilbud om legetime.

Personer som ikke har behov for helsehjelp, det vil si friske personer som bare ønsker en generell helsesjekk, eller har behov for en legeerklæring som strengt tatt ikke er nødvendig fra et helsesynspunkt, f.eks. legeerklæring i forhold til skuterdisp vil foreløpig bli avvist.

Legekontakten kan også bli annerledes enn du er vant med. Er det mulig vil legen forsøke å hjelpe deg over telefon eller videokonsultasjon. Er ikke dette mulig, og du må komme på legekontoret til undersøkelse, vil tiden du er inne hos legen bli kortere enn du er vant med.

Vi ønsker ikke at befolkningen kommer uanmeldt til Tana legesenter. Bestilling av resept, time eller andre henvendelser uten avtale på forhånd, må gjøres på telefon 45517700 eller ved elektronisk kommunikasjon. Elektroniske meldinger til legekontoret for f.eks. reseptbestilling, kan gjøres på nettsiden helsenorge.no. Dette gjelder selv om du ikke har noen symptomer på koronavirus. Dersom du får en endring i helsetilstanden som kan være symptom på koronavirus før en allerede bekreftet avtale, må du ringe og varsle om dette.

Ved besøk på Tana legesenter må du så langt det er mulig følge de generelle smittevernrådene fra myndighetene. Det innebærer at du må gjennomføre håndhygiene før du forlater hjemmet og ved ankomst legekontoret, at du passer på å holde mest mulig avstand (helst 1-2 meter) til ansatte og andre pasienter, og at du utfører håndhygiene før du forlater kontoret. Har du smittesymptomer må du følge de retningslinjer som er avtalt på forhånd over telefon.

Symptomer på koronavirus ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Det vil si feber, sår hals og hoste, og noen får pustevansker og lungebetennelse. De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Kommunen har egne kriterier for hvem vi tester, se kommunens hjemmeside på internett for hvem vi ønsker å teste.

Øyeblikkelig hjelp betjenes som tidligere. Du kan ringe legekontoret i åpningstiden eller legevaktstelefonen 116 117. Ved akutte livstruende tilstander ringer du 113.

 

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege, 16.04.2020