Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 827 –Renholder ved Austertana oppvekstsenter 50 % stilling

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Ved bygg- og anleggs- og IT-avdelingen har vi ledig 50 % stilling som renholder p.t. ved Austertana oppvekstsenter. Stillingen er ledig fra 01.08.2019

Kvalifikasjonsønske: Fagbrev i renhold

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet

  • Gode samarbeidsevner

  • Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø

Før tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.

Nærmere opplysninger om stillinger kan fås ved henvendelsen til virksomhetsleder Bill Sørensen tlf.464 00 300 e-post: bill@tana.kommune.no eller renholdskoordinator tlf. 464 00 238, e-post: bodil.larsen@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

 Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 19.07.2019