Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 823 - 100 % fast stilling som styrer/pedagogisk leder, 2.gang

Deanu gielda- Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer.

Boftsa oppvekstsenter /barnehage har ledig fast 100 % stilling som styrer/pedagogisk leder.

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Utdanningskrav:

 • godkjent utdanning som barnehagelærer.

Forventninger til deg som søker:

 • faglig dyktig, tydelig og engasjert barnehagelærer.

 • kan jobbe selvstendig og er løsningsorientert.

 • kreativ, leken, og samarbeider godt med medarbeidere i barnehagen.

 • omsorgsfull, og ser barnehage som en helhet.

 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

  Foruten formelle kvalifikasjoner/krav vil høy grad av tilstedeværelse, stabilitet, serviceinnstilling og samarbeidsevner bli vektlagt.

  Da samisk språk og kultur skal være en del av innholdet i alle barnehager i Tana kommune, vil søkere som behersker samisk språk bli foretrukket.

  Jf. Barnehageloven § 19 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

  Henvendelser kan rettes til: Virksomhetsleder Heidi Wilsgård, tlf .455 17 761, e-post: heidi.wilsgard@tana.kommune.no.

  Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Søknadsfrist 1.09.19

  Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis tas med til eventuelt intervju.

  Her kan du søke på stillingen

  På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under.