Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 821 – sosialkonsulent ved NAV Deatnu-Tana

Deanu gielda/Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Deanu gielda/Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vi har klare mål, og konkrete strategier som vi vil oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Trygghet for deg og dine kollegaer er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Støtte fra spesialfunksjoner innen alle arbeidsfelt, kombinert med glede og erfaring hos dine kolleger gir deg trygghet i en variert arbeidsdag.

Vi har ledig ettårig vikarstilling som sosialkonsulent ved NAV Deatnu-Tana med tiltredelse ultimo august.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Behandle søknader etter lov om sosiale tjenester.
 • Oppfølging av brukere med fokus på arbeid og aktivitet.
 • Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAV sine tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken, og kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester. Vår visjon er å gi mennesker muligheter.
 • Betjening av mottak ved behov.
 • Eventuelt andre ansvarsområder vil bli tillagt stillingen etter behov.

NAV er i endringsprosess, så det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver. Andre arbeidsoppgaver både på statlig og kommunal side kan tillegges stillingen.

Du må ha:

 • Minimum treårig relevant utdanning, eksempelvis – sosionomutdanning.  Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode datakunnskaper og evne til å håndtere flere datasystemer.
 • Gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsferdigheter.
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle en hektisk hverdag.
 • Evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne deg ny kompetanse på egen hånd.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra veiledning og arbeidsrettet brukeroppfølging.
 • Relevant arbeidserfaring fra kommunal eller statlig virksomhet.
 • God kompetanse på relasjonsbygging.
 • Har troen på at alle mennesker til tross for helseproblemer, kan få og beholde en vanlig jobb.
 • Kan håndtere uforutsigbarhet i et dynamisk miljø.
 • Samisk språk- og kulturkompetanse vil bli vektlagt.
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Har evne til å veilede, motivere og engasjere.
 • Erfaring fra IPS og supported emloyment eller liknende vil være positivt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Aktive, rause og engasjerte kollegaer.
 • Ansettelse på kommunale vilkår i Deanu gielda/Tana kommune, lønn etter avtale.
 • God pensjonsordning.

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen rettes til NAV-leder Stein Østmo, tlf. 45 21 50 05.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 28. juni 2019