Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 799 - Vikariat i 65 % stiling som lærer ved Sirma skole for skoleåret 2019/2020

 

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Deanu gielddas lea skuvlajagi 2019-2020 sullii 65% oahpaheaddji virgi rabas 01.08.19 rájes. Bargosadji lea Sirpmá skuvllas. Skuvllas leat 9 oahppi 1.-7.ceahkis. Oahpahusgiella lea sámegiella. Ea.ea. dáro- ja eŋgelasgiella leat fágat mat lihtodit oahpahussii.

Tana kommune har skoleåret 2019-2020 ca. 65 % ledig stilling som lærer ved Sirma skole fra 01.08.19. Skolen er 1-7 skole med 9 elever. Undervisningsspråket er samisk.  I stillingen inngår bl.a fagene engelsk og norsk.

Før tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.

Kontaktperson: Rektor Sonja Synøve Guttorm, tlf.455 17 771.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 28.4.19