Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 797 – Virksomhetsleder ved Boftsa Oppvekstsenter

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

Ved Boftsa oppvekstsenter er det fra neste skoleår ledig fast stilling som virksomhetsleder. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2019.

Boftsa oppvekstsenter er 1-7 skole med ca. 34 elever på skolen og 17 barn i barnehagen.  Oppvekstsenteret har 13 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning for grunnskolen, og undervisningserfaring fra grunnskole.

 • Ledererfaring fra grunnskole.

   

  Vi ønsker oss en rektor som har:

 • Samarbeidsvilje og fleksibilitet

 • Interesse for å utvikle nye arbeidsformer for å øke elevenes trivsel og læringsutbytte

 • Evnen til å utnytte skolens ressurser effektivt

   

  Under ellers like vilkår vil vi foretrekke søker med formell kompetanse i samisk språk.

  Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

Kontaktpersoner: kommunalsjef for oppvekst Trond Are Anti, tlf. 464 00 204 eller rådmann Jørn Aslaksen, tlf. 464 00 202.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst full ut søknaden så fullstendigsom mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 28. april 2019