Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 795 - Deanu sameskole har ledig 100% fast fagarbeiderstilling, 2.gang utlysning

Deanu sámeskuvllas lea rabas bistevaš 100 % fágabargivirgi mii lea skuvlii heivehuvvon.

Virggis deattuhuvvojit persovnnálaš- ja ovttasbargo-attáldagat. Earáin geainna lea heivvolaš bargovásáhusat sáhttet ohcat. Virggis deattuhuvvo stađisvuohta.

Skuvllas leat 87 oahppi 1.-10.ceahkis.

Bargogiella lea sámegiella. Gáibádus: Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deanu sameskole har ledig 100% fast fagarbeiderstilling, som er relevant for skolen. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges i stillinga. Andre med relevant arbeidserfaring kan søke. Stabilitet for stillingen vil bli vektlagt.

Skolen er en 1 – 10 skole med 87 elever.

Arbeidsspråk er samisk. Krav: De som tilsettes må beherske samisk.

Ohcanáigi/ Søknadsfrist: 16.juni 2019

Skuvlla gulahallanolmmoš/ Skolens kontaktperson: Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf 455 17781 eller konst.rektor Per Ove Måsø, tlf. 45517780.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.