Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

ID 793 - Ledige undervisningsstillinger ved Tanabru skole

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk.

Tanabru skole er en 1 til 10 skole med ca 120 elever.  Skolen holder til i nye lokaler ved Tanabru. Skolen har 25 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Skolen holder til i moderne, nye lokaler og har svømmehall, flerbrukshall og andre idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.

For skoleåret 2019/2020 vil vi få ledig et antall undervisningsstillinger. Antall stillinger vil være avhengig av overføringer og permisjoner. Noen av stillingene vil være vikariater.

Skolen trenger allmennlærere innenfor alle grunnskolens fag men vi har spesielt bruk for lærere som kan undervise i samisk, finsk og engelsk. Lærer med kompetanse innenfor spesialpedagogikk oppfordres også til å søke. Stabilitet og tilstedeværelse for stillingene vil bli vektlagt.

Det kreves godkjent utdanning iht. Opplæringslovens kap. 10 med forskrift.

Kontaktperson: Rektor Henrik Kolstrøm tlf. 455 17 791

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist:  24. mars 2019