Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

ID 791 – Virksomhetsleder ved Austertana oppvekstsenter

Tana kommune har en 100 % stilling ledig som virksomhetsleder ved Austertana oppvekstsenter, hvor av 45 % av stillingen er undervisning på grunnskolen. Austertana oppvekstsenter er 1-7 skole med 7 elever og 4 barn i barnehagen. Oppvekstsenteret har ca. 4,5 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Vi har klare mål og konkrete strategier, som vi streber etter å oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Vi ønsker oss en virksomhetsleder som har:

  1. Formell skolelederkompetanse
  2. Samarbeidsvilje og fleksibilitet
  3. Interesse for å utvikle nye arbeidsformer for å øke elevenes trivsel og læringsutbytte
  4. Evnen til å utnytte skolens ressurser effektivt

Vi tilbyr

  1. Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø
  2. En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av skolen
  3. Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån
  4. Gode pensjonsordninger
  5. Flyttegodtgjørelse, samt at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

Søknad, CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Her kan du søke på stillingen

Søknadsfrist: 24.3.2019

Henvendelser om stillingen kan rettes til: kommunalsjef for oppvekst Trond Are Anti, tlf. 464 00 204, e-post: taa@tana.kommune.no eller rådmann Jørn Aslaksen, tlf. 464 00 202, e-post: ja@tana.kommune.no.

Før tiltredelse må̊ politiattest fremlegges. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på̊ offentlig søkerliste, må̊ dette begrunnes i søknaden. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Om arbeidsgiveren Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov.